tetsu kato
works 2019

 <2017                                      
グループ展


2019 "BU/WT" 中之条ビエンナーレ 中之条 群馬県個展


2019 "コトトナリ" ギャラリー巷房2 銀座 東京top