tetsu kato
works 2010

 < 2009           2011>         
個展

2010 "ある境界" ギャラリー巷房1+2+階段下 銀座・東京
top