tetsu kato
works 2002
< 2001            2003 >

個展

2002 "ゆらぎ/られつ" ギャラリーPSY 銀座・東京

2002 "ゆらぎ/られつ" ギャラリー巷房&Tomo 銀座・東京

top